เกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ
กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย ใจผูกพัน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561