Thailand Smart Award 2018

นางกุลณี อิศดิศัย เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Smart Award ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018
ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561