แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Franchise B2B

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
 Franchise B2B และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
(Franchise B2B) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561