ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น  7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561