ต่อยอดธุรกิจ Startup

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อยอดธุรกิจ Startup
ให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์เด็ดจากนวัตกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(รัชดาภิเษก)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561