พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคคต 2 ปี โดยมีผู้บริหาร
 และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561