พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561