ประชุมโครงการโลจิสติกส์ชุมชน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมโครงการโลจิสติกส์ชุมชน
ณ ห้องประชุมชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561