รับสมัครและประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :
-เป็นผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์
-เป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเริ่มต้นสร้างธุรกิจ e-Commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปีก่อน
-ไม่เป็นผู้เคยละทิ้งการอบรม/สัมมนา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย
-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร (2 วัน)
2. ช่วงเวลาการอบรม : 8.30 - 16.30 น.
3. ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 2 วัน/รุ่น
4. สถานที่อบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (แผนที่ คลิกที่นี่)
5. การประกาศรายชื่อ : จะประกาศผ่านทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา ,Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และทาง e-Mail ของผู้สมัคร โดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันอบรม
6. การสมัครอบรมจะรับสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น
 
สมัครอบรม
 
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 2 (อบรมวันที่ 4 และ 20 ธันวาคม 2561)   เต็มแล้ว
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 3 (อบรมวันที่ 10 และ 24 มกราคม 2562) เต็มแล้ว
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 4 (อบรมวันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562) เต็มแล้ว
 
 
 
-------------------------------
 
 
 
ประกาศรายชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพํฒนาธุรกิจการค้า"