นโยบายบัญชีเดียว SMEs ได้อะไร

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเสวนางานของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย หัวข้อ "นโยบายบัญชีเดียว SMEs ได้อะไร" วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี