จุดเทียนน้อมรำลึก

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช
ครบรอบ 108 ปี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โดยมี  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561