ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

     นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป.)
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2561