คณะทำงานขับเคลื่อน SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมบริหารจัดการแบบ Online

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมบริหารจัดการธุรกิจแบบ Online ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561