ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว

  นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมการเสวนา หัวข้อ "ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว" ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 22 Centara Grand at CentralWorld เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561