ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์" จำนวน 3 หัวข้อ

ขอเชิญสม้ครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์" จำนวน 3 หัวข้อ
1. Live สดอย่างไรให้ได้ลูกค้า วันที่ 8,22 พฤศจิกายน 2561
2. สร้าง Content เน้นได้ลูกค้า วันที่ 6,20 กุมภาพันธ์ 2562
3. เทคนิคการใช้ Facebook Ads & YouTube Ads วันที่ 7,21 มีนาคม 2562
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

สมัครได้ "ที่นี่"