ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เฉพาะด้าน e-Commerce " จำนวน 3 หัวข้อ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เฉพาะด้าน e-Commerce" จำนวน 3 หัวข้อ
1. Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง  วันที่ 18 ธันวาคม 2561
2. ภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์  วันที่ 30 มกราคม 2562
3. โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  วันที่ 6 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
 
สนใจสมัครได้ "ที่นี่"