พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม 

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561