คำแนะนำในการดาวน์โหลดแบบพิมพ์

คำแนะนำในการดาวน์โหลดแบบพิมพ์
สำหรับผู้ที่จะทำการดาวน์โหลดแบบพิมพ์ จำเป็นจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก Link ด้านล่างนี้ Acrobat Reader 9.0.0 (สำหรับ Microsoft Windows XP ขึ้นไป และสามารถใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ)
ขอแนะนำให้ใช้ Adobe Reader เวอร์ชั่น 5.0.5 ขึ้นไป กรณีที่ในเครื่องที่ใช้งานมีการติดตั้ง Adobe Acrobat Professional อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Reader เพิ่มอีก
สำหรับโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ไม่สามารถนำมาให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ Download ไปได้เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
โปรแกรม Adobe Reader มีขีดความสามารถดังนี้ สามารถแสดงผลไฟล์นามสกุล .pdf และสามารถป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ได้ สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
ไม่สามารถบันทึก (Save) ข้อมูลที่ป้อนลงในช่องว่างเก็บไว้ได้ ทำได้ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Profession
ถ้าหากท่านใดที่ติดตั้ง Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดลงไปแล้ว แต่ยังติดปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยลงในแบบพิมพ์ หรือ ป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยลงในช่องว่างไม่ได้เลยให้ลองตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู Help -> Check for updates now... -> จากนั้นโปรแกรมจะเช็คว่าได้ติดตั้ง Multilanguage Support แล้วหรือยังถ้ายังให้ทำการ Update เข้าไปด้วย โดยทำตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อไป
ดาวน์โหลด TeamViewer 13 (New)
คู่มือการติดตั้ง Team Viewer
ขั้นตอนการตรวจสอบ Internet Explorer และ ติดตั้ง Acrobat Reader (New)
1. การตรวจสอบเวอร์ชั่น Internet Explorer
2. การลบ Internet Explorer ออกจาก Windows 7
3. การตรวจสอบเวอร์ชั่น Adobe Reader
4. การติดตั้ง Adobe Reader 9.0