กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และภาคธุรกิจไทย โดยการขยายเวลา และเพิ่มวันทำการ ในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน และภาคธุรกิจไทย
โดยการขยายเวลา และเพิ่มวันทำการ ในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ
วันที่ 22-28 ธ.ค. 2561 (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.30-18.00 น.
และวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
****************


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายเวลา และเพิ่มวันทำการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์) เป็นเวลา 8.30-18.00 น. และเปิดทำการพิเศษในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 และที่ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และภาคธุรกิจให้สามารถติดต่อขอใช้บริการได้รับความสะดวกมากที่สุด เป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
โดยกรมให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจเอกสารข้อมูลธุรกิจของนิติบุคคล ทั่วประเทศที่ขอใช้บริการผ่านช่องทางการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In) และช่องทางบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้

 
ช่องทาง Walk In เปิดให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจเอกสาร นิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3
ช่องทาง e-Service เปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) เท่านั้น
ช่องทาง e-Certificate ณ ธนาคาร เปิดให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล เฉพาะธนาคารพาณิชย์สาขาที่ร่วมโครงการ เท่านั้น โดยมีจำนวนธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 4 ธนาคาร รวม 823 สาขา
 
 
Text Box: -----------------------------------------