ร่วมโหวตให้ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) จากประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN โดย ITU (สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ในหมวด category ที่ 3


ร่วม Vote WSIS
คู่มือการ Vote
           รูปแบบ PDF
           Vdo สาธิตการ Vote