ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content เน้นได้้ลูกค้า" วันที่ 6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างContent เน้นได้ลูกค้า" วันที่ 6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์