อาหารไทยต้อง "Thai SELECT"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา
"อาหารไทยต้อง Thai SELECT"และลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ
 "ต้นตำรับอาหารไทย อย่างไรคือ Thai SELECT" จาก  ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชาววัง และอาหารไทยโบราณ โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม ณ ห้องบูรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562