ของดีออนไลน์ by DBD

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
ร่วมลงนาม ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562