กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงา "โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

  นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนมอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ตาม "โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง"เพื่อส่งต่อให้กับผู้ยากไร้และขาดแคลน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมีตัวเเทนมารับมอบ ณ ห้อง KM ชั้น12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562