กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์" สถานที่จัดงาน ห้อง Sapphire 1-3 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562