หอการค้าอเมริกาแห่งประเทศไทยเข้าหารือประเด็น "การอำนวยความสะดวกและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ Ms.Heidi Gallant
Executive Director, American Chamber of Commerce (AMCHAM)
หอการค้าอเมริกาแห่งประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าหารือ "การอำนวยความสะดวก
และการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562