การประชุม "การจับคู่ธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย"

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม "การจับคู่ธุรกิจ
ตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย" โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562