ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การทำงาน แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้าง พร้อมสอบถามความพึงพอใจผู้มาขอรับบริการ โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต1 (ปิ่นเกล้า) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (สุรวงศ์) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562