การประชุมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (FIA)

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมพัฒนาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (FIA) ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562