การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 56

นายบุณฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 56 โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัมนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562