ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม"
โดยงานนี้จัดเพียง 9 วันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 สินค้าลดราคาสูงสุด 50% พร้อมกัน
ทั่วประเทศ ณ ร้านค้าส่งค้าปลีก ท้องถิ่น ใกล้บ้านคุณ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th
สถานที่จัดงานแถลงข่าว ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562