โครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง"

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับห้างแม็คโคร และ SMEsBank ลงพื้นที่ตามโครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" โดยร่วมกันทำความสะอาด และให้คำแนะนำในการจัดร้านค้าตัวอย่าง ณ ร้านบิ๊กบัง(ย่านสมบัติบุรี) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562