พาณิชย์รวมใจพัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง จิ้ม 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

พาณิชย์รวมใจพัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง จิ้ม 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
 
                                       กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงหน่วยงานพันธมิตรร่วมทำความดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" โดยกำหนดลงพื้นที่ใน 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 ร้านค้า โดยได้พิจารณาเลือกจังหวัดที่มีร้านค้าโชวห่วย อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี สงขลา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพื่อลงไปช่วยพัฒนาและปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วย ให้คำแนะนำและพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับให้ร้านค้านำมาพัฒนาปรับปรุงร้านให้มีความสวยงาม รวมถึงการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ร้านค้าโชวห่วย ของคนไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
 
                                      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ที่จะถึงในเร็วๆ นี้ นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติในการทำความดี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" โดยเชิญหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) มาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพิธีสำคัญดังกล่าว โดยจะร่วมกันลงพื้นที่ไปช่วยพัฒนา ปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมที่จะทำคือ ร่วมกันทำความสะอาด จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก การปรับตัวต่อโลกการค้าสมัยใหม่ ตลอดจนจัดให้มีหน่วยรถม้าเติมทุนจาก SME D Bank ไปพิจารณาให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับให้ร้านค้านำไปเป็นทุนในการพัฒนาร้านของตนเอง ให้มีความสวยงาม ขยายการบริการ ดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาร้านค้าโชวห่วยในทุกมิติ และยังได้ช่วยแก้ปัญหาของร้านค้าโชวห่วยที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด เป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ร้านค้า โชวห่วยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 
                                       "โครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยในวันนี้ (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562) เป็นการเปิดตัวโครงการครั้งแรก ณ ร้านป้ารวม ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นจะทยอยลงพื้นที่ไปในอีก 9 จังหวัดที่เหลือ จังหวัดละ 10 ร้านค้า และจะดำเนินการให้ครบทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                 ฉบับที่ 84 / 30 เมษายน 2562