"พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สมาคมการค้า ส่ง-ปลีกไทย และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านโชวห่วยภายใต้โครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" โดยร่วมกันทำความสะอาด และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดร้านค้าให้มีความสะดวก สวยงาม สะอาด สว่าง พร้อมรับลูกค้าเข้ามาซื้อของ โดยเริ่มจาก ร้านป้ารวม (ร้านตัวอย่าง) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นปะธานการปรับภาพลักษณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562