หารือแนวทางในการนำ"ต้นไม้ยืนต้น"มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย หรือ ฟิโกไฟแนนซ์และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องประเด็นการนำ"ไม้ยืนต้น"มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562