การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกับภาคธุรกิจ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562