พิธีลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT และร้านอาหารไทยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ผ่าน "แกร็บฟู้ด"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT และร้านอาหารไทยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
ผ่าน "แกร็ปฟู้ด" ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562