พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แสดงความ จงรักภักดี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562