เปิดตัวโครงการชำระเงินผ่าน QR CODE และกรุงไทย NEXT ธนาคารกรุงไทย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัว "โครงการชำระเงินผ่าน QR CODE
และกรุงไทย NEXT ของธนาคารกรุงไทย" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน
และมีร้านค้าเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการ 1 ชั้น 2 กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562