77 ปี กรมการค้าภายใน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมบริจาคเงินกับกรมการค้าภายใน
เพื่อสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 77 ปี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562