"พลังสมาคมการค้า"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม "พลังสมาคมการค้า"
เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการพันธมิตรเครือข่ายยุคใหม่ และเชิญชวน-ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมการค้า
รวม 115ราย/62 สมาคม ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562