เยี่ยมชมร้านค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมร้านค้าติดดาวและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ร้านจิรายุ ร้านน้องนนท์&ต้นข้าว และร้านที.ซี. ซุปเปอร์มาร์ท
ในจังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562