บันทึกเทปถวายพระพร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562