การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน
และร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 (OTOP Product Champion
: OPC) โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรกว่า 20,000 รายการ ซึ่งสินค้าทั้งหมด
จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเพื่อมอบเกียรติบัตร OTOP ระดับ 1-5 ดาว โดยการคัดสรรเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม
-2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา