พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562