พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง

                               กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ร่วมกันพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยให้มีความสะอาด สะดวก สบาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า พร้อมทั้งสามารถหาสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการภายใต้โครงการ "พาณิชย์รวมใจ พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2562