พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายพูนพงษ์ นัยภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562