วันกิติยากร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ วางพานพุ่มประดับดอกไม้สักการะ พระอนุสาวรีย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี
เนื่องในวันที่ระลึก "วันกิติยากร" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562