ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร OTOP Select 2019

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร
OTOP Select 2019" ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตามนโยบาย Local Economy โดยใช้
แนวทางประชารัฐเข้ามาส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง
โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วม จำนวน 25 ราย และยังมีหน่วยงานรัฐที่จะสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สถานที่จัดงาน อาคารหอประชุม 100 ปี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562