มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ปีที่ 8" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนของไทยให้สามารถเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมียม พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพและรักสินค้าไทย โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด และ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ งานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ปีที่ 8 กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3